Vad förbättras i hjärnan av mental träning?

Syftet med denna artikel är att utforska de positiva förändringar som mental träning kan åstadkomma i hjärnan, baserat på vetenskapliga bevis, och hur dessa förbättringar kan gynna idrottare.

Bild av Av: Tommy Davidovic | Cert. Coach (CPCC, PCC, CTPC) & Mental Tränare.
Av: Tommy Davidovic | Cert. Coach (CPCC, PCC, CTPC) & Mental Tränare.
Vivid image of a brain, with splashes of color.

Mental träning har blivit ett alltmer populärt begrepp inom både vetenskap och vardagsliv, och dess betydelse är särskilt framträdande inom idrottsvärlden. Mental träning omfattar en rad olika övningar och tekniker som syftar till att förbättra våra mentala funktioner, såsom uppmärksamhet, minne och emotionell reglering. För idrottare kan dessa mentala färdigheter vara avgörande för att nå topprestationer. 

1. Strukturella förändringar i hjärnan

Ökad densitet av grå hjärnsubstans

En av de mest anmärkningsvärda effekterna av mental träning är en ökad densitet av grå substans i hjärnan. Grå substans består av neuronernas cellkroppar och är avgörande för många av våra kognitiva funktioner. Forskning har visat att regelbunden mental träning kan öka gråsubstansdensiteten i regioner som hippocampus, som är involverad i lärande och minne, samt prefrontala cortex, som spelar en central roll i emotionell reglering och beslutsfattande. För idrottare kan detta innebära snabbare inlärning av nya tekniker och bättre förmåga att hantera stress och press i tävlingssituationer.

Förbättrad konnektivitet

Mental träning förbättrar också konnektiviteten mellan olika hjärnregioner. Denna förbättrade konnektivitet är särskilt tydlig i nätverk som är ansvariga för uppmärksamhet, självreglering och emotionell bearbetning. Genom att stärka kopplingarna mellan dessa områden kan hjärnan arbeta mer effektivt och harmoniskt, vilket leder till bättre kognitiv och emotionell funktion. För idrottare kan detta betyda förbättrad förmåga att hålla fokus under längre perioder och att snabbare kunna växla mellan olika mentala tillstånd beroende på tävlingskraven.

Förbättrad neuroplasticitet

Mental träning främjar neuroplasticitet, vilket är hjärnans förmåga att omorganisera sig själv genom att bilda nya nervförbindelser. Detta är viktigt för anpassning och lärande genom hela livet. För idrottare innebär detta att deras hjärnor kan anpassa sig snabbare till nya träningsmetoder, taktiker och situationer, vilket ger dem en betydande fördel i deras idrottskarriär. Genom ökad neuroplasticitet kan idrottare också bättre återhämta sig från skador genom att hjärnan utvecklar nya vägar för att kompensera för skadade områden.

2. Funktionella förändringar i hjärnan

Förbättrad uppmärksamhet och fokus

Mental träning har visat sig förbättra uppmärksamhet och fokus genom att öka aktiviteten i viktiga hjärnområden som prefrontala cortex och främre cingulum. Dessa områden är kritiska för vår förmåga att koncentrera oss och hålla kvar uppmärksamheten på uppgifter under längre perioder. För idrottare kan denna förbättrade fokus förmåga resultera i bättre prestationer, särskilt i sporter som kräver hög koncentration och snabb reaktionstid.

Emotionell reglering

En annan betydande funktionell förändring är förbättrad förmåga att reglera känslor. Mental träning kan förändra aktiviteten i hjärnregioner som amygdala, som är kopplad till känslomässiga reaktioner, och öka aktiveringen i prefrontala cortex, som hjälper till att kontrollera dessa reaktioner. För idrottare är detta särskilt viktigt, eftersom förmågan att snabbt återhämta sig från negativa känslor som frustration eller nervositet kan vara avgörande för att kunna prestera på toppnivå.

Minskad stress och ångest

Mental träning kan också minska nivåerna av stress och ångest. Detta sker genom minskad aktivitet i amygdala och ökad aktivitet i prefrontala cortex, vilket resulterar i en mer balanserad emotionell tillstånd. För idrottare, som ofta utsätts för höga nivåer av stress och press, kan mental träning vara ett ovärderligt verktyg för att behålla lugnet och prestera optimalt under tävlingar.

3. Kognitiva förbättringar

Minne och lärande

Mental träning har en positiv effekt på minnet och lärandet. Genom att öka volymen i hippocampus, som är avgörande för minnesbildning och retention, kan mental träning förbättra våra förmågor att lagra och återkalla information. För idrottare innebär detta snabbare inlärning av strategier och tekniker, vilket kan ge en konkurrensfördel i tävlingssituationer.

Förbättrad problemlösning och kreativitet

Mental träning kan också förbättra problemlösning och kreativitet. Genom att främja divergent tänkande, en nyckelkomponent i kreativitet, hjälper mental träning oss att generera flera lösningar på problem. För idrottare kan detta innebära att de blir bättre på att anpassa sig till oväntade situationer och att komma på kreativa strategier för att övervinna motståndare.

Kostnadsfritt webinar!

4 övertygelser som hindrar dig från att prestera och ha kul inom din idrott. Lär dig hur du ska göra för att övervinna dem i 3 enkla steg.

4. Neurokemiska förändringar

Ökade nivåer av neurotransmittorer

En annan viktig effekt av mental träning är ökade nivåer av neurotransmittorer som serotonin och dopamin. Dessa kemikalier är avgörande för humörreglering, motivation och allmänt välbefinnande. För idrottare kan detta leda till ökad motivation och uthållighet, vilket är kritiskt för långvarig träning och tävling.

5. Förbättrad fysisk hjärnhälsa

Minskat åldersrelaterat förfall

Mental träning kan bromsa åldersrelaterad hjärnatrofi, vilket är förlusten av hjärnvävnad som sker naturligt med åldern. Studier har visat att personer som regelbundet ägnar sig åt mental träning har bättre bevarade kognitiva funktioner och mindre åldersrelaterad hjärnatrofi. För äldre idrottare kan detta innebära att de kan behålla sin kognitiva skärpa och fortsätta prestera på en hög nivå trots stigande ålder.

Förbättrad neurogenes

Mental träning främjar också neurogenes, vilket är bildandet av nya neuroner i hjärnan, särskilt i hippocampus. Neurogenes är viktigt för lärande och minne, och genom att främja denna process kan mental träning bidra till att förbättra våra kognitiva förmågor och övergripande hjärnhälsa. För idrottare innebär detta att deras hjärnor kan fortsätta anpassa sig och förbättras genom hela deras karriär.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan mental träning leda till betydande förbättringar i hjärnans struktur och funktion. Ökad gråsubstansdensitet, förbättrad konnektivitet, bättre uppmärksamhet och emotionell reglering, minskad stress och ångest, förbättring av minne och kreativitet, ökade nivåer av viktiga neurotransmittorer, samt förbättrad fysisk hjärnhälsa är några av de mest framträdande fördelarna. För idrottare kan dessa förbättringar översättas till bättre prestationer, ökad motståndskraft mot stress och snabbare inlärning av nya färdigheter.

Det är tydligt att mental träning har många fördelar för hjärnhälsan och idrottsprestationer. Att inkludera mental träning i dina dagliga rutiner kan vara en effektiv strategi för att förbättra ditt allmänna välbefinnande och idrottsprestation. För att snabbt komma igång med en enkel rutin som gör stor skillnad, vill jag tipsa dig om min loggbok som du kan ladda ner här.

Jag uppmuntrar dig som idrottare att utforska olika mentala träningsmetoder, som mindfulness, meditation eller kognitiva övningar, och överväga att söka professionell vägledning för att skräddarsy dessa metoder efter dina individuella behov. Om du är nyfiken på att läsa mer om våra olika program och upplägg för mental träning, kan du göra det här.

Vilka steg kommer du att ta idag för att börja förbättra din hjärnhälsa och idrottsprestation genom mental träning?

Dela
Dela
Email
PinIt
Pocket

Om författaren

Bild av Tommy Davidovic
Tommy Davidovic

Cert. Coach (CPCC, PCC, CTPC) & Mental Tränare som hjälper idrottare få garanterad förändring och resultat snabbt. Skapare av Flow Mindset metoden som hjälpt idrottare världen över att slå sina gamla rekord och gjort tävling kul igen.

Loggboken

3-minutersövningen som ökar din mentala styrka
Bläddra till toppen

Ladda ner!

Loggboken som hjälper dig bygga mental styrka

...och så mycket mer!