Livscoachning

Välkommen till en plattform för personlig tillväxt – en plats där din utveckling är vår främsta prioritet. Vi är engagerade i att tillhandahålla de resurser och stöd du behöver för att blomstra både personligen och professionellt. 

Välkommen till din transformationsresa

Livscoachning hos oss är inte bara en process – det är en omvandlande resa mot djupare självförståelse och mästerskap över ditt eget liv. Vi på Tommy Davidovic AB är dedikerade till att hjälpa dig att öppna dörrar till nya möjligheter och insikter. Våra professionellt certifierade coacher är specialister på att stärka dig i din strävan efter framgång, vare sig det gäller personlig utveckling, karriärframsteg eller att finjustera dina livsstrategier.

Vi erbjuder skräddarsydda metoder, präglade av reflektion och proaktivitet, som leder till bestående förändringar. Med ett personligt anpassat förhållningssätt och en tydlig målbild, är vårt engagemang att ge dig de verktyg och den kunskap som behövs för att skapa den framtid du drömmer om.

Livscoachning – Din vägledare till personlig framgång

Vad är livscoachning? Livscoachning är en process som hjälper dig att låsa upp din potential och uppnå personliga och professionella mål. En livscoach är din guide, som erbjuder stöd och insikter för att navigera genom livets utmaningar. Det handlar om att identifiera hinder, utveckla självinsikt och skapa handlingsplaner för att uppnå dina drömmar.

Förändringen börjar med ett samtal

Tillsammans kommer vi att utforska hur livscoachning kan skräddarsys för just din unika resa.

Coaching och filosofi

Coaching är en konst och vetenskap som kan betyda många saker, men i sin kärna är det en process för att vägleda individer mot självinsikt och framgång. Vad är det du längtar efter? Är det passion i ditt arbete, en ny höjd i karriären, harmoni i relationer eller stärkt självkänsla? En personlig coach är din partner i denna resa, som hjälper dig att upptäcka och använda de svar du redan har inom dig.

Hos Tommy Davidovic AB erbjuder vi livscoachning som grundar sig i International Coach Federation (ICF) standarder, med ett brett utbud av certifierade coacher och prisalternativ för att möta dina unika behov. Vårt digitala upplägg gör att din geografiska placering aldrig är ett hinder. Ta steget mot en transformation genom att boka ett kostnadsfritt introduktionssamtal och se hur vi tillsammans kan låsa upp din fulla potential.

Genombrottet du letat efter

Är du redo att överträffa dina egna förväntningar och bemästra de genombrott som tidigare tycktes ouppnåeliga? Med hjälp av livscoachning, föreställ dig den oändliga potentialen som väntar när du konfronterar och besegrar dina inre tvivel. Våga ta större steg, frigör dig från tyngden av andras åsikter, och definiera dig själv utöver bara dina prestationer, under vägledning av en erfaren livscoach.

Förändringen börjar med ett samtal

Tillsammans kommer vi att utforska hur livscoachning kan skräddarsys för just din unika resa.

Upptäck vägen till ett rikare liv tillsammans med Amie

Mitt namn är Amie, och jag är här för att vägleda dig genom din resa mot ett mer uppfyllande liv.

Som din livscoach är mitt mål att hjälpa dig att etablera en djupare förståelse för dig själv, att stärka din självbild och att hitta klarhet i dina livsval. Genom ärlighet och engagemang skapar vi tillsammans en väg framåt som känns både autentisk och genomförbar.

Jag erbjuder en rad coachingtjänster anpassade för att möta dina unika behov – från individuella sessioner till omfattande program, allt för att stödja dig i din strävan efter personlig tillväxt och livsglädje.

Personlig och professionell utveckling med Per

Hej, jag är Per. Med min 20-åriga erfarenhet som egenföretagare och ledare, kombinerat med min roll som samtalsterapeut och coachande handledare, är jag passionerat engagerad i att hjälpa individer att blomstra. I mina coachmöten, som omfattar allt från executive coaching till personlig utveckling, använder jag en tydlig och utmanande metod för att främja tillväxt och förändring.

Med över 3000 timmars erfarenhet i individuella samtal, är mitt mål att skapa en väg framåt för dig som är både insiktsfull och handlingsorienterad. Låt oss tillsammans utforska din potential och ta steg mot att realisera dina drömmar och mål.

Förändringen börjar med ett samtal

Tillsammans kommer vi att utforska hur livscoachning kan skräddarsys för just din unika resa.

Vad exakt är livscoaching?

Livscoaching går utöver den traditionella coachningen. Medan många är bekanta med termen, är det viktigt att förstå dess verkliga betydelse och värde. I en värld där vem som helst kan hävda sig vara en coach, står vi på Tommy Davidovic AB stolta med vår certifiering från International Coach Federation (ICF), en markör för kvalitet och kompetens inom coachingfältet.

I sin kärna är coaching en kraftfull metod för att utveckla individuella färdigheter och kapaciteter, vilket i sin tur förbättrar prestationen. Vår coaching fokuserar på det ’här och nu’, snarare än att gräva i det förflutna eller spekulera för långt in i framtiden. Detta innebär att vi som coacher fungerar mer som katalysatorer för lärande och upptäckt, snarare än traditionella experter.

Hur livscoaching förändrar ditt liv

Livscoaching med oss är en dialog, inte en monolog. Våra coacher arbetar tillsammans med dig för att hitta de svar och lösningar som redan finns inom dig. Genom personliga samtal – antingen via telefon, videosamtal eller personliga möten – fokuserar vi på att hjälpa dig att utforska och förstå dina egna mål och ambitioner. Vår filosofi är att människor är mer benägna att engagera sig och fullfölja de planer de själva har utformat.

Idag är coaching inte bara ett verktyg för att hantera problem; det har blivit en väsentlig resurs för de som söker att utforska och uppnå sina personliga och professionella mål. Låt oss hjälpa dig att upptäcka din egen väg och skapa den framtid du önskar.

Ladda ner din kopia av Loggboken helt gratis

Öka din mentala styrka, självkänsla och motivation med denna enkla 3-minutersövning.

Utforska de olika facetterna av coaching: coach, livscoach, och karriärscoach

Inom coachingvärlden finns det en mångfald av specialiseringar, var och en med sin egen unika inriktning och metodik. En ’coach’ är en bred term som kan inkludera allt från en livscoach och karriärcoach till en personlig coach och säljcoach. Även om titlarna kan variera, är kärnan i coaching konstant: att främja lärande, utveckling och transformation hos individen.

En livscoach fokuserar på personlig utveckling, hjälper individer att navigera genom livets utmaningar och uppnå personliga mål. Å andra sidan, är en karriärcoach mer inriktad på professionell utveckling, stödjer klienter i att nå sina karriärmål, och hjälper till med arbetsrelaterade frågor.

Fördelar med en livscoach och livscoachning

Fördelarna med Livscoaching: Att engagera sig i en relation med en livscoach kan ge betydande och varaktiga fördelar. En livscoach är inte bara en guide, utan en katalysator för förändring och självförbättring. Genom denna relation kan du:

  • Tydliggöra och Uppnå Mål: Livscoaching hjälper dig att definiera och fokusera på dina personliga och professionella mål, samt utveckla en handlingsplan för att nå dem.
  • Öka Din Självständighet: Genom att stärka din förmåga att fatta beslut och handla självständigt.
  • Fördjupa Självinsikten: Uppnå en djupare förståelse för dina värderingar, övertygelser och drivkrafter.
  • Förbättra Personligt och Professionellt Välbefinnande: Genom ökad livsglädje och arbetsnöjdhet.
  • Stärka Ditt Bidrag: Både inom ditt team och i din organisation, genom att förbättra din förmåga att samarbeta och kommunicera effektivt.
  • Djupgående Lärande och Utveckling: En livscoach hjälper dig att växa och utvecklas på ett sätt som är personligt meningsfullt för dig.

Livscoachning för personlig tillväxt och utveckling

Livscoachning är en idealisk lösning för dem som strävar efter att förbättra sitt liv på ett meningsfullt sätt. Genom att kombinera strategier för självförbättring och personlig tillväxt, hjälper en livscoach dig att identifiera och övervinna hinder, samt att uppnå dina drömmar och ambitioner. Oavsett om du söker vägledning i karriären, vill förbättra relationer eller utveckla personlig styrka, kan en livscoach vara nyckeln till att låsa upp din fulla potential.

Genom att välja rätt coach för dina unika behov och mål, kan du påbörja en resa mot en mer uppfylld och framgångsrik framtid.

Förändringen börjar med ett samtal

Boka ett gratis introsamtal på 30 minuter för att ta reda på hur ett upplägg kan se ut för dig.

Bläddra till toppen

50% Färdig

Öka din mentala styrka med denna enkla 3-minutersövning.

Fyll i formuläret för att ladda ner loggboken. Denna enkla övning kommer på sikt att göra dig snällare mot dig själv och mer positiv genom att du förändrar strukturen i din hjärna!

*Vi hatar spam och kommer hålla dina uppgifter trygga.

Ladda ner!

Loggboken som hjälper dig bygga mental styrka

...och så mycket mer!