Allmänna villkor

Tillämpning och Konsumentskydd

De här Allmänna villkoren (”Villkoren”) är tillämpliga på det köpeavtal som du som konsument sluter med Tommy Davidovic AB, organisationsnummer 559173-5237, nedan kallat ”TD”. För att ta tillvara dina intressen som kund tillämpas bestämmelserna i E-handelslagen (SFS 2002:562), Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) samt Dataskyddsförordningen (GDPR) på samtliga köp på www.tommydavidovic.se.

Personuppgifter

Läs mer om vår behandling av personuppgifter i vår Integritetspolicy

I samband med din beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss.

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig är Tommy Davidovic AB (org. nr 559173-5237)

TD kundregister innehåller personuppgifter såsom namn, personnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress samt IP-nummer. Ändamålet med TD behandling av insamlade personuppgifter är att använda dess för att

a. Kunna fullgöra köp på TD

b. Möjliggöra riktad marknadsföring per e-post, sms och andra kanaler baserad på dina tidigare inköp eller användning av TD kanaler.

Klarna kommer att samla personuppgifter om dig i samband med betalning. Klarna är således personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter enligt Klarnas villkor

TD kommer dela med sig av de personuppgifter till fraktbolagen som krävs för att kunna fullfölja och leverera en beställning.

Om det görs en beställning på en vara som skickas direkt från leverantören så kommer TD att skicka över de uppgifter som behövs för att kunna slutföra och fullgöra en beställning från leverantören.

När du använder Chatt och/eller FAQ kan Imbox komma att hantera och lagra de personuppgifter som t.ex. telefonnummer, för- och efternamn, adress, e-post, IP-nummer som du själv uppger för att kunna logga och spara historik från tidigare chattar.

När du som kund väljer och e-posta till TD så kommer din e-postadress samt e-posthistoriken att sparas för att göra det möjligt och lättare kunna följa upp och svara på ett ärende.

Inga uppgifter kommer att säljas vidare till tredje part eller skickas vidare till tredje land.

Allmänt om personuppgiftsbehandlingen

All behandling av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen. Ansvarig för behandlingen är Tommy Davidovic AB.

Vi sparar bara personuppgifter så länge som det är nödvändigt, därefter raderas de. Om uppgifter skulle vara ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att de rättas eller raderas. Du har också rätt att begära skadestånd om behandlingen av dina personuppgifter inte har följt lagen.

Du kan begära ett utdrag på vilka uppgifter som vi har registrerade om dig. För att begära registerutdrag eller rättelse av uppgifter skickar du en skriftlig undertecknad begäran till:

Tommy Davidovic AB

Anckargripsgatan 3

211 19 Malmö

Priser och Avgifter

De priser som anges på www.tommydavidovic.se anges inklusive mervärdesskatt (moms). Om inte annat anges. Särskilda avgifter tillkommer för fakturaupplägg, paket som beställs mot snabbleverans samt för outlösta paket.

Upprättande av avtal om köp

Tommy Davidovics varor beställs på www.tommydavidovic.se eller via vår kundtjänst. Avtal om köp upprättas då din beställning har bekräftats av Tommy Davidovic via e-post till den e-postadress som du angivit vid beställningen. Genom beställningen accepterar du dessa Villkor. Tommy Davidovic ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. På www.tommydavidovic.se kan avtal endast ingås med kunder med leveransadress i Sverige.

Ångerrätt

Du som konsument har alltid fjorton (14) dagars ångerrätt enligt Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Om produktens kvalitet har påverkats till följd av att du som kund har hanterat den mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktioner, kommer avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning att göras.

Du kan också meddela Tommy Davidovic AB om frånträdande av köp genom att fylla i och posta Konsumentverkets blankett till Tommy Davidovic. Blanketten hittar du här: http://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett. Blanketten skickas sedan till följande adress:

Tommy Davidovic AB

Dalhemsgatan 6

212 24 Malmö

När Ångerrätt inte gäller

Det finns undantag då ångerrätten inte gäller. 

Exempel på varor och tjänster där ångerrätten inte gäller:

  • Aktivitet som utförs på en bestämd dag eller under en begränsad tidsperiod, till exempel föreläsning och webinarier.
  • Varor som är specialtillverkade efter konsumentens önskemål eller som har en tydlig personlig prägel.
  • Digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium (USB-minne, CD, DVD etc.), till exempel appar, musik och datorprogram som konsumenten streamar eller laddar ned.
  • Digitalt innehåll, till exempel nedladdning av en film, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till påbörjad leverans och att det därigenom inte finns någon ångerrätt.
  • Avtal utanför affärslokaler om det totala beloppet konsumenten ska betala understiger 400 kr.

Betalning

Betalning på vår hemsida hanteras nu genom kassasystemet ThriveCart och Stripe som betalningsprocessor. ThriveCart är en pålitlig och användarvänlig plattform som garanterar säker och smidig hantering av betalningar. Stripe tillhandahåller robusta säkerhetsåtgärder för att skydda dina betalningsuppgifter, och vi accepterar de flesta större kredit- och betalkort. Din transaktion sker genom krypterade och säkra servrar, vilket säkerställer att dina uppgifter förblir konfidentiella och skyddade. Vi strävar alltid efter att erbjuda en trygg och bekväm köpupplevelse för våra kunder.

Force Majeure

I händelse av omständigheter som står utanför Tommy Davidovic skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska Tommy Davidovic förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger 2 månader har såväl du som Tommy Davidovic rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

Pris- och Produktinformation

Vid eventuella felaktigheter i lagerstatus eller pris förbehåller sig Tommy Davidovic rätten att häva avtal om köp. Om varan utgått eller av annan anledning inte finns tillgänglig är Tommy Davidovic inte skyldiga att tillhandahålla varan men kan föreslå en alternativ vara. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan inte garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

Omdömen

Genom att lämna omdömen kring produkter eller Tommy Davidovics tjänster på Tommydavidovic.se eller andra kanaler ger du också Tommy Davidovic rätten att publicera dem på Tommydavidovic.se samt i andra kanaler och medier. Tommy Davidovic förbehåller sig rätten att inte publicera och/eller ta bort inskickade omdömen.

Övrigt

Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekomendationer och svensk lag vid en eventuell tvist. Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

ARN: https://www.arn.se/

Allmänna Reklamationsnämnden

Box 174

101 23 Stockholm

EU ODR: https://ec.europa.eu/odr

För frågor kring innebörden av dessa Villkor eller tillvägagångssätt vid ångerrätt eller annat, ta kontakt med Tommy Davidovic kundtjänst. Kontaktuppgifter till kundtjänst är via epost: [email protected] eller telefon: 0768 – 97 39 85

Senast uppdaterat: 2024-05-24

Bläddra till toppen

Ladda ner!

Loggboken som hjälper dig bygga mental styrka

...och så mycket mer!