Företagscoach

Varje företags hemliga vapen

Står er organisation inför utmaningar som ni vill ha extra stöttning inför? Är du en ledare eller chef som behöver en coach som kan utmana dig och ditt tankesätt för att du ska kunna skapa de resultat som krävs av dig? Det kanske är så att du som ledare eller anställd står inför utmaningar som ibland känns övermäktiga. Oavsett vilket så kommer Tommy kunna stötta dig till att bli modigare, effektivare, smartare och bättre.

Många ledare och anställda har Tommy att tacka för stöttningen som lett dem till att kunna tackla sina utmaningar bättre och effektivare. Tommy har några av världens högsta coachcertifieringar i världen och kombinerar ledarcoaching ihop med mental träning för att hjälpa dig och dina medarbetare skapa mer prestation, passion och närvaro. Som coach har han över 10 års erfarenhet av att coacha allt från entreprenörer till VD:ar. Tommy är specialist på att hjälpa individer och team låsa upp sin högsta prestation i synergi med inre trygghet, välmående och meningsfullhet.

Hans klienter består av ledare och organisationer som vill vara i framkant vad gäller prestation och välmående. Han hjälper individer ta fram sina unika förmågor och styrkor, samtidigt som han jobbar transformativt med förändring – på djupet!

Förändringen börjar med ett samtal

Kontakta Tommy eller använd chatten i hörnan för att upptäcka hur du, ditt team eller din organisation kan bryta barriärer.

Kort om företagscoaching

Det är ett vanligt misstag att tänka på chefscoaching, ledarcoaching och företagscoaching som en specifik gren av coaching som skiljer sig från ”vanlig” coaching. Det är egentligen inte någon skillnad alls. Coacher använder företagscoaching eller chefscoaching framför ordet ”Coaching” för att mer effektivt påverka vilken typ av kunder de hoppas kunna locka till sig. De vill skilja sin coaching från andras coaching. Coachutbildningar gör samma sak. Alla dessa titlar och definitioner handlar mer om marknadsföring än någon egentlig skillnad på coachingen.

Här är den enkla förklaringen till varför det är så.
En företagsledare är mer sannolik att lockas anlita en coach som kallar sig chefscoach eller företagscoach och som erbjuder chefscoaching eller ledarcoaching, särskilt när hen behöver få styrelsen att godkänna kostnaden för att anlita en företagscoach. En entreprenör, å andra sidan, kan vara mer lockad till affärscoaching eftersom det är där hen identifierar sitt behov. Någon som söker en coach för att hjälpa dem uppnå livsbalans eller något annat personligt kommer på så sätt antagligen att söka upp en coach för detta istället för en affärscoach.

Eftersom coaching är ett oreglerat fält kan du kalla dig vilken sorts coach du än vill. Det viktiga som du ska tänka på när du letar efter en coach är att personen har en riktig coachutbildning. Att någon har 20 års erfarenhet av marknadsföring, chefsskap eller en civilingenjörsbakgrund spelar ingen roll i ett coachande samtal. Det kan i vissa fall till och med vara en varningssignal där hen tar rollen av en rådgivare som delger sin erfarenhet, syn och åsikt om hur du som klient bör göra och hantera situationer.

Certifieringar
Det finns många olika utbildningar och certifieringar – En av de största som finns idag ges ut av International Coach Federation (ICF), som är en organisation som säkerställer att den coaching som utförs av coachen håller en viss standard. All coaching har samma grund och definieras av sin praxis och sitt resultat. Coaching är en serie av avsiktliga samtal som ger en person eller grupp möjlighet att leva ut sig själva. ICF, som är världens största coachingorganisation, har 11 kärnkompetenser som alla professionella coacher kommer att utöva, oavsett om de kallar sig chefscoach, coach eller livscoach. 

Tommy har inte mindre än 3 olika certifieringar och flera tusentals timmars erfarenhet av att coacha individer och team till att både prestera och må på topp. Förutom att han har PCC certifieringen är han också en Certifierad Co-Active coach. Co-Active coaching är en av världens främsta och omfattande coachingutbildningar. När Tommy jobbar med team, är det en annan typ av coaching som görs. Det är något som kallas systemcoaching och skiljer sig mycket från gruppcoaching. Tommy är certifierad Team Performance coach och använder sig av Team Coaching Internationals (TCI) metod för detta. TCI har utvecklat av de mest framgångsrika metoderna för att hjälpa team öka sina prestationer genom att jobba på de 14 faktorerna som påverkar produktivitet och positivitet. Vill du veta mer om hur jag kan hjälpa ditt team bli i genomsnitt 30% bättre – Klicka här

Om du istället är nyfiken på att ta ett förutsättningslöst samtal om individuell coaching eller teamcoaching – klicka på knappen nedan.

Vad definerar en coach?

 • Coacher pratar inte, de lyssnar.
 • De ger inte information, de ställer frågor.
 • De ger inte idéer, de genererar idéer från klienten.
 • De delar inte sin historia, de hämtar från klientens erfarenhet.
 • De presenterar inte lösningar, de expanderar klientens tänkande.
 • De ger inte råd, de ger klienten styrkan att välja själva.

Företagscoaching ger en professionell ton till företaget

Pressen att kontinuerligt leverera resultat gör att ledare tenderar att ignorera saker som inte uppfattas som viktiga. Eftersom chefer är fantastiska presterare har de kommit långt tack vare sina förmågor, men stöter mot taket av sina förmågor ju högre upp i organisationen de lyckas komma. I dessa positioner behövs mer än bara styrkora utvecklas om det inte ska riskera allvarliga konsekvenser. Misstag inom ledarskapet kan både kosta miljoner och jobb.

Chefscoaching kan vara mycket utmanande när det gäller tid och energi. Ju högre upp en ledare kommer i ett företag, desto mindre tid och tålamod har hen för långsamma processer. För att ett samarbete mellan coach och chef ska fungera optimalt, krävs tydlighet, öppenhet och rak kommunikation kring allt som rör coachingens ämne, mål och process.

Nedan listas några av de vanligaste ämnen som ledare väljer att bli coachade inom:

 • Självkännedom.
 • Interpersonella relationer, lyssnande och empati.
 • Inflytande.
 • Ledarskap under förändringstider.
 • Kommunikationsfärdigheter.
 • Motivation och engagemang, att leda med vision och syfte.
 • Bygga effektiva team.
 • Strategi och strategiskt tänkande.
 • Att hantera osäkerhet och tvetydlighet; beslutsförmåga.
 • Mentorskap, utveckling av intern talang, lärande.

Vi har jobbat med

Förändringen börjar med ett samtal

Kontakta Tommy eller använd chatten i hörnan för att upptäcka hur du, ditt team eller din organisation kan bryta barriärer.

Bläddra till toppen

Ladda ner!

Loggboken som hjälper dig bygga mental styrka

...och så mycket mer!