Därför bär du på en rädsla att misslyckas i din idrott

I denna artikel utforskar vi de underliggande orsakerna till varför många idrottare bär på en djup rädsla för att misslyckas. Vi undersöker interna och externa faktorer som tillsammans bidrar till denna vanliga men ofta dolda känsla. Genom att förstå dessa drivkrafter kan idrottare börja arbetet med att övervinna sin rädsla och nå sin fulla potential.

Bild av Av: Tommy Davidovic | Cert. Coach (CPCC, PCC, CTPC) & Mental Tränare.
Av: Tommy Davidovic | Cert. Coach (CPCC, PCC, CTPC) & Mental Tränare.

I idrottens värld, där hårt arbete och strävan efter större framgångar är vardag, tampas idrottare ofta inte bara med sina fysiska motståndare, utan även med en osynlig inre sabotör – fruktan för misslyckande. Trots fysisk talang, teknisk skicklighet och stark motivation, bär många idrottare på en djupt rotad rädsla för att inte vara tillräckligt bra, eller att inte leva upp till sina egna förväntningar. Varför är detta så vanligt bland idrottare? Och hur kan det påverka deras prestation och relation till sin sport?

Självbild och självkänsla inom idrott: En rädsla att inte räcka till

En stark och sund självkänsla och självbild är avgörande komponenter för psykisk hälsa, prestation och förmågan att hantera tillfälliga motgångar inom idrotten. Hur en idrottare ser på sig själv, styrkan i tron på den egna förmågan och relationen till sitt självförtroende har en betydande inverkan på hur de hanterar yttre motgångar och den inneboende rädslan för misslyckande.

En stark självkänsla: En vital komponent för dig som idrottare

Självkänslan utgör den grundläggande övertygelsen om ens eget värde som människa. Inom idrotten blir självkänslan en central del i hur man navigerar genom utmaningar, svackor och svårigheter. En idrottare med en sund självkänsla och starkt självförtroende kommer att se misslyckanden som tillfälliga hinder på vägen mot ständig utveckling snarare än som personliga brister. En bristfällig självkänsla kan förstärka rädslan för misslyckande, då varje prestation som inte uppfyller de ofta högt ställda kraven och förväntningarna uppfattas som ett hot mot ens värde som människa.

En idrottares självbild: Beroende av att prestera resultat

En idrottares självbild är ofta kopplad till behovet av att prestera, vinna och överträffa motståndet. Att ha en relation till sin sport där man behöver prestera för att känna sig värdefull kan leda till känslor av tomhet och ohälsa hos idrottare, trots att det kan kännas bra i stunden. Man riskerar också att tappa passionen för sin sport, det som ofta är fokus i början av karriären. Om självbilden bygger på och motiveras av framgång och prestationer, kommer misslyckanden att tolkas som personliga nederlag. Detta skapar en oro för att inte kunna leva upp till egna förväntningar och kan leda till en överhängande rädsla för att misslyckas i tävlingar, matcher och träningspass.

Extern press: En katalysator för motivation eller prestationsångest hos idrottare?

I en tävlingsinriktad miljö spelar tränaren och lagkamraterna en avgörande roll för idrottarens utveckling, motivation att prestera bättre, glädje samt känsla av samhörighet i att uppleva resan tillsammans med andra. Men press och krav från omgivningen kan bli överväldigande och bidra till psykisk ohälsa hos idrottare och till varför man känner rädsla inför att misslyckas.

Tränarens förväntningar och påverkan: En viktig roll 

Tränare spelar en nyckelroll i en idrottares fysiska, tekniska och mentala utveckling. Tränaren kan antingen stärka eller underminera idrottarens självförtroende och självkänsla. En konstant ström av negativa signaler, kritik eller brist på positiv feedback kan så frön av rädsla för misslyckande. Tränarens beteenden, ord och kroppsspråk har makten att påverka idrottarens mentala tillstånd och inställning inför träning, tävlingar eller matcher. Om tränarens förväntningar och krav dessutom inte är realistiska eller otydliga kommer idrottaren kämpa för att möta dessa standarder, vilket i sin tur kan hämma prestationen.  Vi presterar alla bäst med tydligt uppsatta mål som i stor utsträckning matchar vår faktiska förmåga, detta är tränarens roll att hålla koll på och även kommunicera på ett pedagogiskt sätt så att du kan ta tillvara på kunskapen. 

Konkurrens och prestationskrav: En tudelad sanning 

Inom konkurrenspräglade miljöer är strävan efter mer speltid, högre rankingpoäng och framtida möjligheter en del av vardagen för idrottare som vill klättra uppåt i sin karriär. När fokus ligger för mycket på resultat, värderingar eller jämförelser, antingen från omgivningen eller från idrottaren själv, kan en djup rädsla för misslyckande ta form. Känslan av att ständigt bli bedömd och jämförd med lagkamrater eller motståndare kan skapa en intensiv press, där varje prestation ses som avgörande för att behålla eller förbättra sin position inom laget eller gentemot sina motståndare. Denna konkurrenssituation har både fördelar och nackdelar, då den stimulerar utmaning och utveckling men samtidigt kan förstärka rädslan för att inte räcka till jämfört med andra.

Kostnadsfritt webinar!

4 övertygelser som hindrar dig från att prestera och ha kul inom din idrott. Lär dig hur du ska göra för att övervinna dem i 3 enkla steg.

Att hantera och övervinna sin rädsla 

För att frigöra sin fulla potential och trivas med att utmana sig inom idrotten, behöver idrottare lära sig att hantera och gradvis övervinna sin rädsla. Vilka strategier och insikter behövs för att navigera genom rädslan för misslyckande? Och hur kan idrottare bygga en starkare mental grund för att överkomma utmaningar och finna glädje i sin sport?

Ändra synsätt och relation till misslycklande

Att erkänna för sig själv att man har en rädsla för misslyckande är det första steget mot att lära sig hantera den. Genom att ändra sitt synsätt till något mindre dualistiskt, kan man bli mindre rädd för misslyckande. Om man inte binder sin identitet till prestation och resultat, utan istället värderar och fokuserar på processen, glädjen och lärandet, kan man bygga en mer hållbar grund att stå på. Denna inställning frigör idrottaren från rädslan att inte räcka till i sina egna eller andras ögon, i sin tur öppnas möjligheten upp för att börja känna större glädje i sin sport, samt prestera jämnare och med självförtroendet intakt.

Balans mellan utmaning och stöd

Externt tryck kommer alltid att finnas, men genom att hitta en sund balans mellan utmaning och uppmuntran kan idrottaren växa och utvecklas. Tränare, föräldrar och andra i idrottarens omgivning bör därför aktivt arbeta för att skapa en miljö där misslyckanden ses som en naturlig del av utvecklingsprocessen, och uppmuntra till att våga göra misstag i syfte att lära sig. Genom att stötta, uppmuntra och skapa en kultur som värderar ansträngning och utveckling istället för perfektion och resultat, kommer idrottare gradvis att börja frigöra sin potential.

Det kräver arbete

Alla idrottare, oavsett nivå, sport eller erfarenhet, känner en rädsla för misslyckande. Skillnaden ligger inte i att vissa elitidrottare inte känner rädsla, utan snarare i hur de uppfattar situationen. Det enda som krävs för att en idrottares rädsla för att misslyckas ska visa sig är att situationen är tillräckligt oviss och tillräckligt viktig för dem. Med andra ord: Rädsla för att misslyckas är helt normalt. Däremot kanske man bör ta sig en funderare om rädslan visar sig inför varje tävling. Det är en sak att vara rädd för misslyckande vid speciella tillfällen, men en helt annan om det händer ofta. Det är också viktigt att första att precis som inom den fysiska och tekniska delen av idrotten kommer det att krävas arbete och träning för att utvecklas. Detta kan tränas på egen hand, men man kan också söka stöd och få kompetent hjälp genom mental träning eller idrottspsykologisk rådgivning.

För dig som vill veta mer

Om du är en idrottare som är nyfiken på vad mental träning är och hur det kan hjälpa dig i din idrottskarriär, så kan du läsa mer om mental träning här

Vill du läsa mer om vilka vad vi erbjuder för mental träning så hittar du programmen här.

Och för dig som har en fråga eller vill höra av dig direkt kan du kontakta oss här.

Dela
Dela
Email
PinIt
Pocket

Om författaren

Bild av Tommy Davidovic
Tommy Davidovic

Cert. Coach (CPCC, PCC, CTPC) & Mental Tränare som hjälper idrottare få garanterad förändring och resultat snabbt. Skapare av Flow Mindset metoden som hjälpt idrottare världen över att slå sina gamla rekord och gjort tävling kul igen.

Loggboken

3-minutersövningen som ökar din mentala styrka
Bläddra till toppen

Ladda ner!

Loggboken som hjälper dig bygga mental styrka

...och så mycket mer!