Varför idrottare lägger för stor press på sig själva

Majoriteten av alla idrottare har högt uppsatta mål och höga krav på sig själva att prestera. Detta är något man har lärt sig från tidig ålder inom idrotten – att vägen till framgång går genom att gång på gång kunna leverera bra resultat och prestationer.

Bild av Av: Tommy Davidovic | Cert. Coach (CPCC, PCC, CTPC) & Mental Tränare.
Av: Tommy Davidovic | Cert. Coach (CPCC, PCC, CTPC) & Mental Tränare.

Balansen mellan att hantera förväntningar, prestation och strävan att nå högt uppsatta mål samtidigt som man försöker vara realistisk och ha kvar fötterna på jorden skapar en hårfin linje som många idrottare finner sig på fel sida om. Man tappar fotfästet och dras ner i en jobbig cirkel av höga förväntningar, tvivel, och passivitet. Som idrottare utgår man ifrån att misstag inte får ske, eftersom allt ska gå perfekt om du vill ha en chans att nå dina mål. När de allt för ofta helt orealistiska förväntningarna inte uppfylls så tar den inre kritikern över och man hamnar i ett ältande som kan göra att till och med den mest erfarne idrottaren börjar tvivla på sig själv.

Roten till problemen

Även om det kan kännas frestande att vilja få verktyg och övningar som kan hjälpa dig hantera pressen du lägger på dig själv så vet jag att det hade varit fel ände att börja på. Tänk dig själv att du går runt i ett par skor som skapar blåsor på dina fötter. Du kan såklart satsa på att köpa olika plåster som du kan använda varje gång du använder skorna, men hade det inte varit bättre att bara byta till ett par skor som inte ger dig blåsor hela tiden?

Därför ska vi börja med att förstå är vad detta handlar om. Ja självklart handlar det om saker som förväntningar, prestation och så vidare. Men det intressanta är vad som ligger under detta, vad det egentligen betyder.

Detta kan såklart vara mer eller mindre olika beroende på individen. Men rent generellt har vi fått lära oss över åren att de saker som gör att vi upplever press har en viss betydelse, vikt och slutligen leder till vissa konsekvenser beroende på hur utfallet blir.

Det handlar alltså mindre om vart pressen kommer, och mer om vad ett eventuellt misslyckande innebär!

Här kommer några exempel:

Idrottens prestationskrav

Idrottsvärlden handlar till största del om att prestera, det är såklart inget vi kan förneka. När man vinner så har man lyckats och när man förlorar så har man misslyckats. Så enkelt är det, eller? Nja inte riktigt, men vi kommer dit längre ner i artikeln. Oavsett så har vi fått lära oss att de som presterar bäst är de som får mest speltid, uppmärksamhet och uppskattning. Detta kan också förstärkas genom tränare som förstärker positiva resultat och prestationer med beröm, och negativa resultat och misslyckanden med kritik. Ingen gillar ju att bli utskälld eller kritiserad, så därför ökar pressen eftersom vi vill undvika detta.

Konsekvenser

Hur tror jag att min situation kommer påverkas om jag misslyckas? Kommer jag få mindre speltid, mindre sponsorer, sämre kontrakt. Vad kommer andra tycka om mig? Dessa och andra potentiella negativa konsekvenser bidrar till att öka pressen, oavsett om de är riktiga eller inbillade konsekvenser.

Ditt värde

För många idrottare sitter deras identitet och självvärde i vad de gör och presterar. En idrottare som inte når sina uppsatta mål kan känna att denne inte är tillräckligt bra eller att hen har misslyckats inför sig själv och andra. Det kan skapa en känsla av otillräcklighet och brist på självförtroende. 

Din framtid

I vårt samhälle har vi skapat en övertro på att så länge som vi presterar bra, lyckas med saker och ser bra ut på olika sätt – så kommer vi bli framgångsrika. Så pass mycket så att vi desperat undviker misslyckande som pesten. Detta underlättas såklart inte av att vi konstant matas med framgångsstories och perfekta bilder på sociala medier. Så pass att misslyckande ses som något fult, och ett tecken på att du kanske inte har vad som krävs.

Kostnadsfritt webinar!

4 övertygelser som hindrar dig från att prestera och ha kul inom din idrott. Lär dig hur du ska göra för att övervinna dem i 3 enkla steg.

Sättet vi tänker på skapar hinder

En idrottskarriär är aldrig spikrak och det kommer uppstå hinder på vägen, inte ens de bästa idrottarna genom tiderna klarade sig igenom sin karriär utan att göra misstag och misslyckas. Om Michael Jordan missade 9000 skott under sin karriär så kommer det hända dig också. Tittar vi på NBA så är ligger skottprocenten på mellan 44% och 46%. I NHL ligger snittet på under 9% och inom de bästa europeiska fotbollsligorna ligger snittet mellan 7% och 10%. Det betyder att majoriteten av våra försök inte bara kommer misslyckas, utan är en del av resan som behöver upplevas.

Sanning eller antagande?

Jag vill vara tydlig med att jag inte är här för att säga att all den betydelse och innebörd som pressen ofta laddas med är fel eller falsk. Däremot tror jag att det finns en upplevd sanning och en faktabaserad sanning, vilket ofta inte är så enkel att dra gränsen mellan. Dessutom vet jag att vi många gånger använder det vi tror är fakta som ett sätt att bekräfta vår tro på hur saker är.

Goda resultat leder inte till framgång

Och förluster leder inte heller till misslyckande. Faktum är att även om de ofta går hand i hand (de som är framgångsrika måste ju såklart vinna en hel del för eller senare), så är de inte direkt kopplade till varandra. Detta är en grov förenkling av livet och en falsk övertygelse, grundad i rädsla. På samma sätt antar vi vad andra tycker, tänker och vad som kommer hända som en följd – men så vitt jag vet så kan varken jag eller du se vad som kommer hända i framtiden. 

Stänger dig för lärande

När fokuset hamnar på att undvika misslyckande, konsekvenser som följer, oro för vad andra ska tycka, hur detta kommer påverka din karriär etc. så stänger vi oss för all form av lärande, utveckling och förmågan att kunna uppleva glädje i stunden. Saker som är faktiskt är nödvändiga för din fortsatta framgång och förmåga att kontinuerligt prestera.

Sätter dig i framtiden

Alla ”tänk om” som snurrar i tankarna förvärrar också saken, både genom att du offrar nuet, hamnar i framtiden eller gör det svårare att fokusera på det du faktiskt behöver göra här och nu. Och om du inte visste det redan så är fokus och närvaro de två viktigaste sakerna du behöver för att kunna hamna i flow och prestera på topp.

Alla blir motståndare

Att tävla och bli utmanad av andra kan vara en källa till spänning och drivkraft, men det finns en annan sida av myntet – med mer och mer press på våra axlar tenderar vi att se både medspelare och motståndare som hot. Det blir lättare att börja jämföra sina prestationer och samtidigt skapa en konstant känsla av otillräcklighet och press vilket hindrar en att prestera fritt och på sin högsta nivå. Det är inte konstigt att det kan upplevas som en börda och att idrottaren är lite extra spänd när det är dags att prestera vid nästa tillfälle. 

Idrottare som visar vägen: Joel Thulin

Vi har hjälpt idrottare som Joel, en hockeyspelare som bland annat upplevde stor press i samband med prestation. Med hjälp av The Flow Mindset har Joel inte bara lyckats hantera pressen, varje säsong har sen dess lett till ett personligt rekord och nytt steg i hans idrottskarriär. Säsongen 22/23 gjorde han också flest poäng i Östra Hockeyettan, och kom på en sjätteplats i hela Hockeyettan. Lyssna på Joel när han berättar om sin resa på videon nedan.

Hur du kan börja lätta på pressen

För att bryta den negativa cykeln av förväntningar och självkritik är det viktigt att idrottare utvecklar sunda strategier och ett nytt synsätt för att kunna hantera detta. I slutändan är det viktigt att som idrottare förstå att alla är mänskliga och kommer att möta utmaningar och misslyckanden. Att skapa en balans mellan ambition, strävan och realistiska förväntningar är avgörande för en hållbar idrottskarriär på det mentala planet. Mental hälsa inom idrottsvärlden är lika viktig som fysisk hälsa. Det är viktigt att skapa en kultur i lag, föreningar och i samhället där idrottare kan hantera sina förväntningar på ett hälsosamt sätt. Att uppmuntra idrottare till att söka stöd och tillhandahållandet av resurser för mental coaching kan vara ett steg i riktning mot en miljö där idrottare inte konstant behöver leva med en för stor press på sig själva. 

Nedan hittar du tre saker du kan börja jobba på för att ändra synsätt på och utveckla din förmåga att hantera press. 

Skifta ditt fokus

Genom att minska den uppmärksamhet du lägger på resultat och utfall. Detta kan inkludera att sätta mål som handlar om uppgifter och saker som du kan utföra oavsett resultat och utfall. Det kan innebära att du skiftar fokus för en liten stund från allt som pressar och oroar dig inför t.ex. en tävling, till det som faktiskt är kul och glädjefyllt med att tävla och utöva din idrott.

Utmana dina sanningar

När den upplevda pressen känns överväldigande är det ett gyllene tillfälle att utmana dina inre sanningar och antaganden. Ibland är det just de föreställningarna vi har om oss själva, andra och våra prestationer som bidrar till vår ångest och nervositet. Genom att ifrågasätta och omvärdera dessa tankar, kan du upptäcka nya perspektiv och möjligheter. Fråga dig själv: Är mina rädslor verkligen sanna? Vad är det värsta som kan hända, och hur sannolikt är det? Denna process av självreflektion kan minska trycket och öppna upp för en mer avslappnad och självsäker inställning.

Utveckla din empatiförmåga

Detta är den färdighet som de allra flesta behöver träna mest på. Det är enkelt att vara sjysst med sig själv när saker går som man vill. Men tricket är att träna och använda empati med oss själva när press och rädsla inför en prestation tar överhanden. Det är först i motstånd som du tränar den mest kraftfulla delen av empati, vilket är villkorslös empati. Empati innebär här att ge utrymme för och acceptera våra känslor, att inte skuld- eller skambelägga oss själva för att de uppstår och att behandla oss själva med samma omtanke och förståelse som vi skulle erbjuda en god vän i samma situation. Genom att närma oss våra egna erfarenheter med denna medkänsla, kan vi minska den inre kritiken och skapa ett mer stödjande inre klimat. Denna självempati skapar en grund för inre lugn och styrka, vilket inte bara hjälper oss att hantera nervositet och press, utan också främjar större separation mellan ditt värde som person och dina prestationer. Vilket är grunden till att bli orädd och därmed kunna prestera konsekvent på topp.

Det kräver arbete

För idrottare, oavsett nivå, sport eller erfarenhet, kan pressen blir för stor. Skillnaden ligger inte i att vissa elitidrottare inte känner sig pressade, utan snarare i hur de ser situationen, väljer att förhålla sig och hantera den. Det betyder såklart inte att man blir immun mot press och stress, utan snarare att det krävs mer av den varan innan det börjar stöka till saker. Det är alltså helt normalt att vara känna press vid speciella tillfällen, men händer det så pass ofta att det både stör din prestation och din förmåga att njuta av idrottandet så kan du ha stor fördel av att jobba med mental träning. Precis som inom den fysiska och tekniska delen av idrotten krävs det både tid och träning för att utvecklas. Detta kan såklart göras på egen hand, men vi rekommenderar oftast att spara både tid och frustration genom att ta hjälp av en mental tränare för detta.

För dig som vill veta mer

Om du är en idrottare som är nyfiken på vad mental träning är och hur det kan hjälpa dig i din idrottskarriär, så kan du läsa mer om mental träning här

Vill du läsa mer om vilka vad vi erbjuder för mental träning så hittar du programmen här.

Och för dig som har en fråga eller vill höra av dig direkt kan du kontakta oss här.

Dela
Dela
Email
PinIt
Pocket

Om författaren

Bild av Tommy Davidovic
Tommy Davidovic

Cert. Coach (CPCC, PCC, CTPC) & Mental Tränare som hjälper idrottare få garanterad förändring och resultat snabbt. Skapare av Flow Mindset metoden som hjälpt idrottare världen över att slå sina gamla rekord och gjort tävling kul igen.

Loggboken

3-minutersövningen som ökar din mentala styrka
Bläddra till toppen

Ladda ner!

Loggboken som hjälper dig bygga mental styrka

...och så mycket mer!