Teamcoaching

Enligt Team Coaching International

Det finns inte tid till att ha bråttom längre

Det kan finnas en miljon olika anledningar till att en ledningsgrupp, ett arbetslag eller ett helt företag kan behöva coaching. Det kan till exempel handla om att man står inför en organisationsförändring och man behöver motivera och förbereda teamet på skiftet som kommer att ske. Det kan också handla om att det finns rådande attitydproblem eller konflikter i gruppen som inte tycks kunna lösas på egen hand. Men det kan såklart även handla om att man som arbetslag har höga mål som man vill nå och behöver coachning för att som grupp förstå sin egna potential och faktiskt börja jobba mot de höga målen.

Vilket behov som än ligger bakom beslutet att undersöka teamcoaching kan det vara bra att veta att Tommy är certifierad team performance coach och använder sig av Team Coaching International’s (TCI) metoder. TCI’s metod bygger på systemcoaching och forskning över vad som gör team framgångsrika. Det finns även en bevisad ROI för de team som väljer att använda sig av teamcoaching. Detta utvärderas med hjälp av verktygen Team Diagnostic Assessment och genomförs innan påpbörjat arbete, samt i samband med avslutat arbete. När vi jobbar med teamet så tittar vi på två dimensioner som visat sig vara de viktigaste – Produktivitet och positivitet. Efter genomförd process har det visat sig att teamen gör en förbättring på produktivitet och positivitet på hela 30%!

Så låt mig ställa frågan — Har ni råd att tappa så mycket?

Vad innebär teamcoaching?

Att coachas som team är både spännande och utmanande. Vi ska inte sticka under stolen med att just arbetsteam kan vara en extra hård nöt att knäcka då individerna i gruppen ofta är där av olika anledningar och därför motiveras på helt olika sätt. Tommy och hans kompanjoner arbetar därför med att pussla ihop gruppen från individnivå för att kunna uppnå bästa möjliga resultat.

Teamcoaching är inte gruppcoaching

När du och ditt team väljer att arbeta med Tommy kommer er teamcoaching att baseras på en metod som heter TDA (Team Diagnostics Assessment). Det är ett redskap som används för att mäta och analysera teamets syn på sig själva. I det ingår allt som teamet anser definierar dem till allt som inte gör det och spännvidden däremellan. Det är en systematisk approach där det råder fullt fokus på teamets styrkor och utvecklingen av dem.

Metoden som används utgår också ifrån Lencionis fem dysfunktionaliteter hos ett team. Det betyder att ert team under arbetet kommer att skapa förutsättningar som leder till att alla i teamet: skapar gemensamma resultat, håller varandra ansvariga, engagerar sig i beslut och handlingsplaner, har öppna och orädda debatter och framförallt litar på varandra.

Det är ibland lättare sagt än gjort. Det är viktigt som grupp att förstå vad som kommer att krävas när man bestämmer sig för att man vill använda sig av teamcoaching. Alla kommer att behöva vara med, alla kommer behöva avsätta tid och alla kommer att behöva engagera sig. Det ni får av Tommy och hans kollegor om de kommer och coachar ert team är verktygen ni behöver för att ny nya höjder och förflytta era gränser. Det han kräver tillbaka är vilja och engagemang.

Vad kan man vinna på teamcoaching?

Utöver att vara Co-Active Coach (CPCC) och PCC-Coach, har Tommy dessutom en specifik certifiering inom teamcoaching som kallas  CTPC (Certified Team Performance Coach). Detta innebär att han är certifierad via Team Coaching International. Det betyder i sin tur att ni är garanterade en coach som har erfarenhet och tillgång till etablerade och beprövade metoder för mental träning och teamcoaching.

Genom att använda sig av teamcoaching får du chansen att nå dina gruppmål så snabbt som möjligt. Ni får dessutom chansen att utvecklas som team inför kommande utmaningar och framtida arbete. Coachingen innefattar vägledning inom såväl effektivitet, samarbete som kommunikation och personlig utveckling. Det kommer att innebära en djupdykning i sättet ni arbetar på idag och i vissa fall kan det innebära en total förändring.

Är ni redo för det? Hör av er till Tommy!

Förändringen börjar med ett samtal

Boka ett kort samtal med Tommy för att upptäcka hur du, ditt team eller din organisation kan bryta barriärer.

Bläddra till toppen

Ladda ner!

Loggboken som hjälper dig bygga mental styrka

...och så mycket mer!