Hur du utvecklar emotionell intelligens - En praktisk guide

Utforska hur du kan förbättra dina relationer och självinsikt genom att utveckla din emotionella intelligens – steg för steg.

Bild av Av: Amie Jow | Dipl. Coach (ICF)
Av: Amie Jow | Dipl. Coach (ICF)

Alltför ofta befinner vi oss vilse eller förlorade i våra egna känslor. Här blir emotionell intelligens (EQ) vår ledstjärna, som lyser upp vägen mot djupare självkännedom och en mer genuin kontakt i våra relationer (Mayer et al., 2004).

Om du känner att ilska eller frustration lätt tar över dig, eller om du finner det utmanande att läsa av andras känslor i olika situationer, då kan det vara indikationer på att din emotionella intelligens behöver en översyn.

För dig som kämpar med emotionell intelligens kan relationer kännas som minerade fält, missförstånd kan lätt leda till avstånd, och du lämnas med en känsla av tomhet som ligger som en skugga över ditt liv, utan att du riktigt kan sätta fingret på vad det är som inte funkar…

Står du inför dessa svårigheter, kan det inte bara påverka dina personliga relationer negativt, utan även göra det svårt att upprätthålla en känsla av inre frid. Att stärka din emotionella intelligens innebär att lära dig att hantera dina egna känslor mer effektivt och att utveckla en djupare medvetenhet om andras emotionella tillstånd.

 I denna artikel ska vi utforska den transformerande potentialen av emotionell intelligens och hur du kan ta steg för att fördjupa din förståelse för och hantera dina känslor.

Vad är emotionell intelligens?

Tänk dig att ha ett inbyggt navigeringssystem för dina känslor och relationer – det är precis vad hög emotionell intelligens ger dig. EQ handlar om att förstå och hantera dina egna känslor och att kunna läsa andra människors känslor. Det betyder att kunna identifiera och förstå sina egna tankar och känslor, samt att kunna hantera dem på ett sunt sätt även när det är svårt, speciellt när det är är svårt! Det handlar också om att ha förmågan att sätta sig in i andras skor och förstå deras perspektiv och känslor. Med andra ord är EQ som en färdighetssamling för att skapa positiva relationer och navigera genom livets berg- och dalbanor på ett framgångsrikt sätt.

Jämförelsen mellan traditionell IQ och EQ är intressant. Medan IQ fokuserar på kognitiv förmåga och analytisk intelligens, mäter EQ förmågan att förstå och hantera känslor, både ens egna och andras. Med andra ord är IQ mer inriktat på logik och problemlösning, medan EQ handlar om social kompetens, empati och självmedvetenhet. Båda är viktiga, men det är ofta EQ som avgör hur framgångsrik och tillfredsställande våra personliga och professionella relationer blir. Att kombinera hög IQ med hög EQ kan vara en kraftfull kombination för att navigera genom livets utmaningar på ett framgångsrikt sätt.

Vem behöver jobba på sin emotionella intelligens?

Sanningen är att alla kan tjäna på att utveckla sin förståelse för sig själv och andra. Vi har alla områden som skapar friktion, både i oss själv och med andra. Med emotionell intelligens får vi verktygen att navigera genom våra personliga utmaningar med medkänsla och förståelse, vilket främjar djupare kontakter och en större känsla av tillhörighet. Så häng med här och bli inspirerad av konkreta steg mot en stärkt emotionell intelligens!

Föreställ dig en värld där missförstånd möts med medkänsla, konflikter löses med empati och förståelse. Det är essensen i vad emotionell intelligens kan bidra till i ditt liv – en värld där du omfamnar dina känslor, hedrar dina upplevelser och knyter an till andra på en djupare nivå. 

Att odla emotionell intelligens är en resa som kräver en mjuk och tillåtande inställning gentemot sig själv. Det handlar om att vara öppen för att utforska och förstå ens egna känslor, både de positiva och de utmanande, utan att döma eller förneka dem. Det är viktigt att tillåta sig själv att vara mänsklig och att se varje steg på vägen som en framgång, oavsett hur litet det kan verka.

Låt empati visa vägen

Empati är en central del av emotionell intelligens, och det är viktigt att visa medkänsla gentemot sina egna och andras känslor. Genom att använda ett kärleksfullt och uppmuntrande språk med oss själva kan vi främja en känsla av självacceptans och självmedkänsla som är avgörande för vår emotionella hälsa.

Genom att närma dig dina känslor med medvetenhet och öppenhet kan du öppna dörrarna till en värld där du inte bara känner dig tillfreds utan också litar på din egen förmåga att möta motgångar och utmaningar i ditt känsloliv och i dina relationer.

Sex grundläggande steg som du kan ta för att börja höja din emotionella intelligens

1. Identifiera dina känslor

Att vara medveten om dina egna känslor och hur de påverkar ditt beteende är grundläggande för att kunna hantera dem på ett hälsosamt sätt (Mayer et al., 2004). Forskning har visat att personer med hög emotionell intelligens har en ökad förmåga att känna igen och tolka sina egna känslor. Genom att vara medveten om hur dina känslor påverkar ditt beteende kan du ta kontroll över dina reaktioner och fatta mer medvetna beslut i olika situationer.

2. Kommunicera ärligt och öppet

En nyckelkomponent i att utveckla emotionell intelligens är förmågan att kommunicera ärligt och öppet om dina känslor och behov. Studier har visat att en öppen kommunikation kan bidra till att skapa en atmosfär av äkthet och tillit i relationer (Lopes et al., 2006).

Den första du behöver vara ärlig med är dig själv. Ta tid för reflektion där du börjar med att utgå från dig själv och ditt inre liv!  Genom att sedan öppna upp kommunikationen med andra trots en viss rädsla för dömande eller missförstånd kan du skapa en atmosfär av äkthet och tillit i dina relationer – det går oftast mycket bättre än vad man tror!

3. Sätt in dig i andras perspektiv

Att kunna sätta sig in i andras perspektiv är en viktig del av emotionell intelligens. Genom att visa empati och förståelse för andras känslor och upplevelser kan du bygga starkare band och öka din förmåga att navigera genom sociala interaktioner (Davis et al., 1996). När man verkligen lyssnar på andra och försöker förstå deras perspektiv, så ökar förmågan att skapa meningsfulla och givande relationer.

4. Ta ett steg tillbaka och reflektera

Ge dig själv tid att reflektera innan du reagerar på känslor och konflikter för att hantera situationer på ett mer konstruktivt sätt (Baumeister et al., 2007). När jag tar ett steg tillbaka och reflekterar över mina känslor och reaktioner, så kan jag se situationen ur ett annat perspektiv och hitta mer balanserade och effektiva sätt att hantera den.

I de fall där situationen redan har hänt och var dig övermäktig att hantera på det sätt du önskade, ta det lugnt! Det är inte för sent! Faktum är att du fortfarande kan lära dig av situationen OCH förändra dina känslor inför den, i efterhand! Än en gång, ta dig tid att fundera på kopplingarna och orsakerna för dina känslor och hur det blev som det blev. Glöm inte att pusha dig själv att se på din motpart med empati och förståelse. Landa i de strategier som du tror kan hjälpa dig i liknande situationer och lita på att du tar ett litet steg framåt mot en stärkt emotionell intelligens.

5. Syna din inte dialog

Det viktigt att fokusera på framstegen och lärdomarna i vår emotionella utveckling, snarare än att vara kritiska mot oss själva för vad vi ännu inte har uppnått. Genom att fokusera på det vi har gjort och klarat av kan vi stärka vår självkänsla och motivation att fortsätta växa och utvecklas.

Genom att använda ett positivt och uppmuntrande språk med oss själva och att fokusera på våra framsteg, tillåter vi oss själva att sträva efter våra mål med tillförsikt och självförtroende.

Stärk ditt inre ledarskap genom att fokusera på dina styrkor. Genom att se varje steg på din emotionella resa som en möjlighet till personlig tillväxt kan du skapa en mer positiv och hälsosam syn på dig själv och dina känslor. 

6. Ta hjälp av experterna

Att söka stöd och vägledning från experter är som att ha en karta och en kompass när du ger dig ut på en resa genom ditt inre landskap. Genom att arbeta med en terapeut eller coach kan du få verktyg och tekniker för att hantera dina känslor på ett mer adaptivt sätt och skapa mer harmoniska och tillfredsställande relationer med andra.

En terapeut kan ge insikter och verktyg för att stärka självmedvetenhet och självreglering, vilket är grundläggande för hög EQ. Genom att arbeta med en terapeut kan man lära sig att bättre förstå och hantera sina känslor, vilket kan leda till ökad livskvalitet och mer meningsfulla relationer. Terapiformer som Emotionellt fokuserad terapi (EFT) och psykodynamisk terapi är inriktad på att utforska och förstå djupare känslor och känslomässiga behov.

Vilken typ av terapi som är bäst beror på individens specifika behov, mål och preferenser. Det kan vara värdefullt att utforska olika terapiformer och arbeta tillsammans med en kvalificerad terapeut för att hitta den bästa metoden för att öka sin EQ.

Att anlita en coach för att höja sin emotionella intelligens kan vara ovärderligt för många människor. Genom individuell coachning kan man få personlig vägledning och stöd för att förstå och hantera sina känslor på ett mer konstruktivt sätt. En coach kan hjälpa dig att identifiera mönster i beteenden och tankar som kan hindra utvecklingen av hög EQ och stötta dig att hitta verktygen för att övervinna dem. Dessutom kan en coach erbjuda en extern och objektiv syn på situationer, vilket kan bidra till ökad självinsikt och därmed bättre förutsättningar att stärka din EQ. Sammantaget kan anlitandet av en coach leda till ökad medvetenhet, självreglering och förbättrade relationer både i personliga och professionella sammanhang. För dig som vill veta mer om vad en livscoach kan stötta dig med och hur livscoachning går till kan du göra det här.

Poddar och böcker för Inspiration på ämnet Emotionell intelligens

Poddar och böcker som berör ämnet emotionell intelligens och relationer kan vara en guldgruva och en fantastisk informationskälla på din resa, så läs en bok, lyssna på en podcast och se vart det leder dig!

Tips på böcker:

– ”Handbook of Emotion Regulation, Second Edition” av James J. Gross
– ”Emotional Intelligence Habits” av Travis Bradberry
– ”Känslor som kraft eller hinder- en handbok i känsloreglering” av Pia Dellson och Pär Ström
– ”Anknytning i relationer : förstå och förändra dina mönster” av Sue Johnson
– ”Varför har ingen berättat det här för mig?” av Brené Brown

Tips på poddar:

– ”The Gottman Institute Relationship Podcast” med Drs. John and Julie Gottman
– ”The Love, Happiness and Success Podcast” med Dr. Lisa Marie Bobby
– ”The Psychology Podcast” med Dr. Scott Barry Kaufman
– ”The Relationship School Podcast” med Jayson Gaddis
– ”The Art of Charm” med Jordan Harbinger och AJ Harbinger

Avslutning

Genom att omfamna utmaningen att utveckla din emotionella intelligens öppnar du dörren till en mer harmonisk och meningsfull tillvaro. Varje steg du tar mot att förstå och hantera ditt inre är ett steg närmare att uppnå en djupare kontakt med oss själva och andra. 

Jag hoppas att denna artikel har kunnat stärka dig i riktningen du behöver ta för att utvecklas på din resa mot en ökad emotionell intelligens. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta mig här.

//Amie.

Referenser:

  1. Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2004). Emotional intelligence: Theory, findings, and implications. Psychological Inquiry, 15(3), 197-215.
  2. Lopes, P. N., Salovey, P., Côté, S., & Beers, M. (2006). Emotion regulation abilities and the quality of social interaction. Emotion, 6(3), 354-359.
  3. Davis, M. H. (1996). Empathy: A social psychological approach. Westview Press.
  4. Baumeister, R. F., Vohs, K. D., DeWall, C. N., & Zhang, L. (2007). How emotion shapes behavior: Feedback, anticipation, and reflection, rather than direct causation. Personality and Social Psychology Review, 11(2), 167-203.
  5. Greenberg, L. S., & Harris, R. (2014). Emotion-focused therapy: Coaching clients to work through their feelings. American Psychological Association..
Dela
Dela
Email
PinIt
Pocket

Om författaren

Bild av Amie Jow
Amie Jow

Dipl. Coach (ICF) och livscoach som hjälper dig att förstå dig själv bättre, stärka din självbild och uppnå ett mer uppfyllande liv. Amie erbjuder skräddarsydda coachingtjänster för att hjälpa dig att finna din inre styrka och klarhet i dina val.

Loggboken

3-minutersövningen som ökar din mentala styrka
Bläddra till toppen

Ladda ner!

Loggboken som hjälper dig bygga mental styrka

...och så mycket mer!